Застрахователните продукти на българския пазар са много и рядко човек може да се запознае и да разбере условията по тях лесно. Поради тази причина, често е необходима консултация с експерт.

Но на какви експерти да се доверим и в кои случаи?

Когато сключваме застрахователен договор

При сключването на застраховка най-добрия вариант е да се обърнем към застрахователен посредник, на който имаме доверие и за който знаем, че ще може да отговори на всичките ни въпроси свързани със застраховката, която възнамеряваме на закупим, независимо дали е застраховка ,,Каско на МПС’’, ,,Имущество’’, ,,Живот’’, ,,Злополука’’ или друга. Застрахователните посредници могат да бъдат застрахователни агенти, застрахователни брокери и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност. Основната разлика между застрахователните агенти и застрахователните брокери е че агентите извършват посредничество по възлагане от застрахователя, докато брокерите извършват посредничество по възлагане от ползвателите на застрахователни услуги. При сключване на застрахователен договор би могла да Ви е полезна консултацията с адвокат по застрахователно право в случай, че имате специфични въпроси по условията или ако застраховката е с голяма застрахователна сума и вземането на решение за сключването й за Вас е трудно без консултация с адвокат.

Когато имаме имуществена щета по застраховка

В този случай отново е добре първо да се свържем със застрахователния посредник, който Ви е предложил застраховката или директно със застрахователя. Ако срещате трудности при завеждането на щетата или се съмнявате, че правата Ви са нарушение можете отново да се обърнете към адвокат по застрахователно право от Правна кантора IES.

При неимуществени вреди вследствие на ПТП

Когато са налице неимуществени вреди от ПТП, в което сте потърпевши, адвокатите специалисти в сферата на застрахователните казуси биха могли най-добре да Ви запознаят с правата Ви. Не трябва да забравяте, че нямате спешни срокове, които да гоните и на първо място следва да се погрижите за възстановяването на здравето си и след това да потърсите правна помощ. Повече информация за процеса по претендиране на обезщетение за неимуществени вреди можете да откриете тук.

При отказ за изплащане на обезщетение или занижено такова

Ако получите отказ за изплащане на обезщетение или застрахователят Ви изплати сума, която смятате за занижена спрямо усповията по застраховката отново най-подходящо е да се свържете с адвокат по застрахователни дела.

Правна кантора IES предлага безплатни консултации онлайн и по телефон, в които можете да разкажете по-подробно за касуса си и да получите информация от експерт в сферата.