Обезщетението в случай на ПТП, както за имуществени, така и за неимуществени вреди се дължи от застрахователя по Гражданска отговорност на виновния водач. Как обаче се доказва кой е виновен в дадено ПТП?

В случай, че в ПТП-то има пострадали или значителни имуществени вреди

Когато в ПТП-то има пострадали със средна или тежка телесна повреда, или има загинали хора се образува досъдебно производство. Целта на досъдебното производство е да се установи причината за ПТП-то, чрез събирането на наебходимите доказателства. Повече информация за това кои телесни повреди са средни и тежки можете да откриете в нашата статия ,,Как се определя дали една телесна повреда е лека, средна или тежка’

По време на разследването се назначават експертизи и се разпитват свидетели, а след приключването му, ако се установи че е налице виновно причинено съставомерно деяние  наблюдаващият прокурор повдига обвинение на виновния. Крайният акт на съда (присъда, решение), както и автотехническата експертиза по делото са документите, с които се доказва вината и които са необходими, за да бъде определено и платено обезщетение от застрахователя на виновния водач. В случай, че наказателното производство бъде прекратено по желание на пострадалия, постановлението на прокуратурата и автотехническата експертиза по досъдебното производство са документите, с които се доказва правото на обезщетение на пострадалия.

Какво означава терминът ,,значителни имуществени вреди“

От практиката на ВКС значителните имуществени вреди се определят като такива вреди, надхвърлящи като парична равностойност сумата от 14 минимални работни заплати за страната към датата на инцидента. Когато са налице такива вреди също се образува досъдебно производство.

В случай, че в ПТП-то няма пострадали лица или има само леко пострадали

Когато в ПТП-то няма пострадали или има единствено такива с леки телесни повреди не се завежда досъдебно производство. В този случай правото на обезщетение се доказва с протокол за ПТП/двустранен констативен протокол за ПТП (когато са налице само материални щети) и констативен протокол за птп с пострадали лица (когато има леки телесни повреди).

Кога е необходимо да се консултирам с адвокат по ПТП

Специализираният адвокат при ПТП може да разясни правата Ви независимо какъв е казуса Ви и дали е свързан с материални или нематериални щети. Ако сте пострадали при ПТП е добре да се консултирате с адвокат веднага щом се почувствате по-добре здравословно. Не е необходимо да ангажирате адвокат в болничното заведение, докато сте в състояние на емоционален и физически стрес. Важно е добре да се запознаете с правата си и да се консултирате със специалист по възможност лично. Правна кантора IES осигурява безплатни консултации на място в офисите си в цялата страна на пострадали при ПТП, които имат право на обезщетение от застрахователя. Повече за кампанията можете да научите на следния линк.

Нужен ли е адвокат на виновния

При всички положения, ако сте виновен при ПТП Ви е необходим адвокат. Причиняването на средна/тежка телесна повреда или смърт по непредпазливост е престъпление от общ характер и се наказва съобразно Наказателния кодекс. Необходимо е да се консултирате максимално бързо със специалист по наказателни дела, свързани с ПТП. В Правна кантора IES имаме специалисти и по наказателно право, които биха могли да Ви консултират и да Ви запознаят с детайлите свързани с наказателното производство, възможните наказания и важните елементи на делото. Можете да се свържете с нас на националните ни телефони и да разкажете казуса си.