• Най-честият въпрос, който получава кантората ни от пострадали при ПТП е ,,Какво обезщетение мога да получа ако съм прострадал при ПТП със средна телесна повреда?’’

Отговорът на този въпрос не е лесен, тъй като зависи от множество фактори.

Но нека на първо място обясним какво е средна телесна повреда. Съгласно чл.129, ал.2 от Наказателния кодекс : Телесната повреда е средна, ако е причинено трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезобразяване на лицето или на други части от тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.

Видно от горната дефиниция има изключително много увреждания на здравето, които се характеризират като средна телесна повреда. На практика, най-големия процент телесни увреждания вследствие на ПТП се определят като такива. Най-често това са фрактури на крайниците (счупен крак или ръка), фрактури на прешлени, гръдна кост и други.

  • Обезщетението от застрахователя, довело до средна телесна повреда зависи от характера и тежестта на травмата, възстановителния период, наличието на трайни последици за здравето, възрастта на пострадалия, начинът по който се е случило ПТП-то, наличието на нероботоспособност и други.

Обезщетението е строго индивидуално, но въпреки това размерът му следва да бъде съобразен с трайно установената съдебна практика. Поради тази причина, когато се дава дадена прогноза за обезщетение е важно тя да бъде подкрепена със солидни данни за съдебна практика от подобни казуси.

  • Независимо от това, какви наранявания сте получили вследствие на ПТП, в случай че търсите обезщетение за средна телесна повреда е добре да се ориентирате към специализиран адвокат при ПТП или адвокатска кантора по застрахователно право.

В много случаи, очакванията на пострадалите се завишават излишно от различни посредници на адвокати в болничните заведения. Важно е да сте наясно, че всяка една прогноза за обезщетение трябва да отговаря на актуалната съдебна практика и да бъде реалистична. За да сте сигурни, че това е така, винаги изисквайте от адвоката, с който се консултирате, съдебни решения (съдебна практика) по казуси подобни на Вашия. Ако сте пострадал със средна телесна повреда след ПТП, можете да се свържете с Правна кантора IES и да получите безплатна консултация. Кантората ни е осигурила над 20 млн.лв. обезщетения на свои клиенти по доброволен и съдебен ред от застрахователните компании. Нашата работа е подкрепена с дългогодишен опит, експертиза и отлични отзиви от нашите клиенти от цялата страна. На всяка консултация, Вие ще получите освен пълна информация за правата Ви, така и съдебна практика, която да Ви ориeнтира в размера на обезщетението, което следва да получите ако сте пострадал при ПТП.