Какви са дефинициите при ПТП за лека, средна и тежка телесна повреда

При определянето на обезщетение за неимуществени вреди, вследствие на ПТП е от значение какви са уврежданията на пострадалото от катастрофата лице. За класифициране на телесните увреждания са възприети дефинициите за лека, средна и тежка телесна повреда в Наказателния Кодекс. Те са уредени в гл.2, раздел II на Особената част на кодекса – Телесна повреда:
,,Чл. 128. …
(2) Телесната повреда е тежка, ако е причинено: продължително разстройство на съзнанието; постоянна слепота с едното или с двете очи; постоянна глухота; загуба на речта; детеродна неспособност; обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган; загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб; загуба или осакатяване на крак или ръка; постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.
Чл. 129. …
(2) Телесната повреда е средна, ако е причинено: трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезобразяване на лицето или на други части от тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.
Чл. 130. (1) Който причини другиму разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и 129, се наказва за лека телесна повреда…’’

Кога да се консултирам с адвокат при ПТП

Разбира се, вида на телесната повреда не е единствения фактор, който е от значение за това как биха били оценени неимуществените вреди на пострадалия при ПТП. В България няма приета методика за определянето на обезщетения за неимуществени вреди при ПТП. Изследват се различни индивидуални и субективни характеристики, свързани с конкретната травма, начина по който се е случило ПТП-то, трайните последици за здравето, времето за възстановяване, евентуалните усложнения и други. При средна телесна повреда при ПТП, тежка телесна повреда при ПТП или смъртен случай е наложително да се консултирате с адвокат при ПТП и да ангажирате такъв. Това е така, тъй като доказването на индивидуалните болки и страдания е много специфично и обезщетенията могат значително да варират. Важно е познаването на съдебната практика и правилното й използване.

В случай, че сте пострадал при ПТП е важно да знаете, че ние ще ви съдействаме за получаването на максимално обезщетение за неимуществени вреди от застрахователя по ,,Гражданска отговорност’’ на виновното лице. Независимо какъв вид телесна повреда е налице, Вие имате право да получите справедливо обезщетение за претърпяните от Вас болки и страдания, както и да Ви бъдат възстановени всички имуществени разходи за лечение и възстановяване, както и всички бъдещи или вече направени разходи или пропуснати ползи, които са произтичащи от претърпяната катастрофа.