При настъпване на ПТП, първото което всеки изпитва е чувство на паника и безпомощност. За съжаление все повече са пътните инциденти по българските пътища, а безотговорните шофьори продължават да показват, че смятат че са над закона.

Когато се случи ПТП е от голямо значение да запазим максимално спокойствие и да действаме последователно и разумно, като изпълним и всичките си законови задължения. В настоящата статия, ще разгледаме стъпките и действията, които следва да се предприемат от участник в ПТП, в зависимост от това дали в инцидента има пострадали хора или само материални щети.

При ПТП с пострадали лица

Естествено е ПТП-тата с пострадали лица да предизвикват най-голяма паника и несигурност. Няма нищо по-важно от човешкото здраве и живот. Ако все пак станете участник в ПТП, в което има пострадали или сте свидетел на такова, имайте предвид следното:

 • Задължително е максимално бързо да се притечете на помощ на лицата, които може да са пострадали, в случай че имат нужда от първа помощ да им укажете такава;
 • Веднага подайте сигнал за местопроизшествието на телефон 112. От там ще Ви изискат информация за мястото на инцидента, броя на пострадалите и състоянието им;
 • На мястото на инцидента, когато има пострадали лица ще пристигнат екип на Спешна помощ и на полицията. Всички пострадали ще бъдат прегледани и при нужда транспортирани до лечебно заведение.
 • Районът ще бъде отцепен и местопроизшествието ще бъде запазено от полицията. Разследващи полицаи, в присъствието на поемни лица (често и вещо лице – автоексперт) ще извършат оглед на местоизшествието. Съставя протокол за оглед на местопроизшествие, на базата на който впоследствие да бъде изготвена автотехническата експертиза по досъдебното производство.
 • Образува се досъдебно производство, когато има данни за престъпление – средна или тежка телесна повреда, загинал или значителни имуществени вреди. Продължителността на това разследване обикновено е доста голяма, предвид бавното събиране на доказателствата, най-вече експертизите – автотехническата и съдебномедицинската.
 • В срок до 1 месец от датата на настъпване на ПТП-то трябва да бъде издаден констативен протокол за ПТП с пострадали лица. Този протокол е необходим на пострадалите лица за предявяване на претенция към застрахователя на виновния за ПТП-то водач.
 • Полезно е пострадалите да се консултират със специализиран адвокат при ПТП, който да им разясни всичките им права свързани с получаването на застрахователно обезщетение за неимуществени и имуществени вреди, както и тези свързани с наказателното производство. Упълномощаването на такъв адвокат не е необходимо да се случи непосредствено в часовете и първите дни след инцидента. В болниците има адвокати и техни посредници, които използват неморален подход давайки всичко от себе си да бъдат ангажирани веднага, още в момент, в който пострадалият не е в състояние да обмисли решението си. Такива методи на работа са практика в почти всички болници в България, като адвокатите там използват незнанието на хората, подвеждайки ги че цялата процедура трябва да започне веднага и че ще изпуснат даден срок.
 • В Кодекса за застраховането няма задължителен срок за предявяването на претенция към застрахователя от пострадалия извън 5-годишния давностен. Въпреки това е строго препоръчително тази претенция да се изготви и входира максимално бързо, тъй като от нея зависи законната лихва, която застрахователят ще плати в случай че се стигне до съдебно дело. Добре е когато пострадалият се спре на конкретен адвокат, който да защитава правата му и го упълномощи, този адвокат веднага да подготви мотивирана претенция за изплащането на обезщетение, съобразена с приложимата съдебна практика. Задължително е представянето на констативния протокол за ПТП с пострадали лица и банкова сметка на пострадалото лице, за да може претенцията да бъде редовна.
 • В общия случай застрахователните дружества изчакват приключването на разследването преди да предложат обезщетение по претенцията. Ако страните постигнат съгласие след проведените преговори, се съгласува и подписва споразумение и се изплаща окончателно обезщетение.
 • Ако не се стигне до споразумение и застрахователят не плати доброволно изисканата сума, лицето което е пострадало, чрез своя адвокат ПТП завежда съдебно дело за получаването на максимално обезщетение.

При казусите, в които има пострадали при птп са налице много специфики. Горната информация е само най-обща и илюстрира част от важните моменти. Обикновено процедурата за получаване на застрахователно обезщетение при ПТП, наказателното дело срещу виновния и евентуалното гражданско дело срещу застрахователя могат да продължат няколко години. Поради тази причина и поради спецификите на материята всяко пострадало лице е добре внимателно да обмисли избора на адвокат и адвокатска кантора, като предварително проучи опита и експертизата им в сферата, както и отзивите за тях от други клиенти.

При ПТП само с материални щети

Всеки ден се случват десетки пътнотранспортни произшествия с материални щети. В повечето случаи, при такъв тип инциденти не се налага викането на полиция, като страните следва единствено да попълнят двустранен констативен протокол за ПТП.

 • Когато има съгласие по отношение на вината и механизма за ПТП е ясен, както и при условие че в ПТП-то има 2ма участника – двете страни попълват двустранен констативен протокол за ПТП. Важно е този протокол да бъде попълнен много внимателно, тъй като на базата на този документ застрахователното дружество ще вземе решение за изплащане на обезщетение при ПТП.
 • Когато няма съгласие по отношение на вината или ако се касае за самокатастрофа или ПТП е с повече от 2ма участника е необходимо те да се свържат с телефон 112, откъдето да бъде изпратен екип на Пътна полиция. Полицаите, които ще дойдат на местопроизшествието ще изготвят протокол за ПТП. В този случай, виновният за инцидента водач ще бъде санкциониран, като ще му бъде съставен акт и впоследствие наказателно постановление.
 • Право на обезщетение по застраховка ‘’Гражданска отговорност’’ имат собствениците на увредените МПС-та, освен за вредите по МПС-то, управлявано от виновния водач. По застраховка ‘’Каско на МПС’’ право на обезщетение има и собственика на МПС-то, чийто водач е виновен за ПТП, освен при наличието на недоговорен или изключен по застрахователната полица риск.
 • При материалните щети от съществено значение е увреденото имущество да бъде надлежно огледано от застрахователя. Представител на застрахования следва да присъства на огледа и да разпише протокола за опис на щетите. При необходимост от разглобяване на автомобила се извършва и втори оглед.
 • Изплащането на обезщетение по застраховка ‘’Гражданска отговорност’’ винаги е по експертна оценка, а това по ‘’Каско на МПС’’ може да бъде договорено в застрахователната полица да бъде изплатено посредство възлагане под формата на ремонт в доверен сервиз или за по-новите автомобили – в официален сервиз.
 • Максималният срок за вземане на решение по застраховка ‘’Гражданска отговорност’’ е 3 месеца от датата на завеждане на щетата, а по застраховка ‘’Каско на МПС’’ 6 месеца. В това обаче влиза и периодът, в който застрахователят може да Ви изисква допълнителни документи, съответно Вие да ги набавите и предоставите. Ако такива не бъдат изискани след първоначалния/последващ оглед на МПС-то, то срокът за вземане на решение от застрахователя е 15 работни дни от датата на предоставяне на последния документ.

Често в практиката застрахователите отказват изплащането на обезщетение за материални щети при ПТП или значително ги занижават. В тези случаи е удачно да се консултирате със специалист, който да прецени дали отказът е основателен/обезщетението е коректно изплатено. Когато става въпрос за занижено изплатено обезщетение по експертна оценка е важно да знаете, че най-добрият ориентир за сумата, която трябва да Ви бъде изплатена е пазарна оферта от сервиз (за извънгаранционни коли сервизът не следва да е официалния за марката).

Правна кантора IES е специализирана адвокатска кантора при ПТП и по застрахователно право. Представляваме пострадали лица в цялата страна. Можете да се свържете с нас за безплатна консултация в сферите ни на дейност.