Правна кантора IES е изцяло профилирана адвокатска кантора в сферата на застрахователното право и казусите свързани с пострадали при ПТП и трудова злополука. Стараейки се постоянно да подобряваме нашите услуги в началото на 2023г. обновихме нашия уебсайт, като увеличихме значително информационната му част под формата на статии и го направихме значително по-достъпен и интуитивен за нашите клиенти.

В края на 2022г. ръководството на кантората взе решение да стартира Pro bono програма , чрез която да предостави на определен кръг лица безплатен достъп до нашите услуги. Този кръг включва пенсионери, безработни, лица в неравностойно положение, хора с тежки заболявания и такива с доходи под линията на бедност. За цялата 2023г. определихме 30 часа от нашата работа в полза на тази програма, като с удоволствие можем да заявим, че до края на месец август успяхме да преизпълним заложените часове.

Поехме цялостното процесуално представителство на пострадал при ПТП с многодетно семейство, който с наша помощ получи обезщетение от застрахователя на виновния. Изготвихме подробна жалба до застрахователя по 3 казуса, касаещи отказ за изплащане на обезщетение. Съдействахме в проучването на регресно дело, като консултирахме детайлно ответника.

Освен посочената програма, кантората ни увеличи броят на безплатните си консултации онлайн и по телефон, като те достигнаха общо 4000 от създаването на нашата практика през 2014г. Част от тези консултации проведихме и чрез нови канали за комуникация, повеждайки технологичното развитие в бранша, а именно чрез VIber и WhatsApp.

Не на последно място, кантората ни продължи кампанията за безплатни консултации на пострадали при ПТП в цялата страна от специализиран адвокат при ПТП. Кампанията е валидна за трета поредна година, налагайки стандарт в качеството на работа в нашата сфера.

Чрез нея, Правна кантора IES успява да увеличи значително информираността на пострадалите при ПТП, като по този начин им дава пълна яснота за правата им, процедурата за претендиране на обезщетение и всички задължения които добрият адвокат при ПТП има.

Благодарим за доверието на всички наши текущи и минали клиенти, ще продължаваме да налагаме максимално висок стандарт в нашата работа и от гледна точка на юридическото обслужване и от гледна точка на комуникацията с Вас.