В стремежа си за продължаване на линията на социална ангажираност, през 2023г. Правна кантора IES стартира Pro bono програма с конкретен обхват, насочена към най-уязвимата част на българското население.

Какво е Pro bono

Pro bono е широко разпространена фраза. Тя означава професионална работа извършена доброволно, без заплащане. В юридическите среди тя представлява благотворителна инициатива под формата на правна помощ от експерти в даден дял на правото.

Какъв е обхватът на Pro bono кампанията, която стартираме

През 2023г. Правна кантора IES ще предложи 30 часа годишна правна помощ безплатно. Програмата ще обхване казуси в сферата на застрахователното право, свързани с откази за изплащане на застрахователно обезщетение или редуцирано такова. За всеки индивидуален случай, който бъде одобрен за Pro bono услуги, ще предоставим конкретен обхват на безплатната правна помощ – изготвяне на жалба до застрахователя, водене на съдебно дело, преговори със застрахователя и други.

Кой може да се възползва от програмата

Pro bono програмата е предназначена за хора, които не могат да си позволят да платят на адвокат. Въпреки, че нашата кантора работи изцяло на резултатен принцип и не получава никакви авансови хонорари, ние бихме желали да бъдем още по-достъпни и социално ангажирани. Поради тази причина, стартирайки Pro bono програмата ние даваме възможност на определени групи от хора да се възползват от услугите ни напълно безплатно, включително и при успех от наша страна те да получат пълния размер на обезщетението, без да ни заплащат резултатен хонорар. Pro bono програмата ще бъде достъпна за пенсионери, безработни, лица в неравностойно положение, хора с тежки заболявания, както и за хора с  доходи под линията на бедност.

Как може да се възползвате

В случай, че считате че отговаряте на горепосочените критерии, имате отказ от застрахователя или занижено застрахователно обезщетение, можете да се свържете с нас, да разкажете казуса си и ние ще Ви дадем допълнителна информация какви документи е необходимо да предоставите. Решението дали и в какъв обем можем да предоставим нашите Pro bono услуги се взима от Ръководството на кантората – Любомир Спасов Алексиев и адв.Явор Дочев.

Ние от Правна кантора IES се стремим да бъдем максимално достъпни и социално ангажирани. Нашите амбиции са да ставаме все по-полезни за обществото с нашите експертни познания по застрахователно право. Освен Pro bono програмата ни, още от създаването на кантората ние предоставяме напълно безплатни консултации онлайн и по телефон в сферите ни на дейност – застрахователно право, обезщетения при ПТП и трудови злополуки. До момента сме предоставили над 4000 безплатни консултации. От 2020г. стартирахме и кампания за безплатни консултации в офисите ни в цялата страна на пострадали при ПТП, които имат право на обезщетение от застрахователя по „Гражданска отговорност“ на виновния водач.