В последните години в целия свят се наблюдават сериозни инфлационни процеси. В България, нивата на инфлацията са над средните за Европейския съюз. Инфлационните процеси са една от основните теми, коментирани от много специалисти в различни области.

Има ли връзка инфлацията със сумите, които се определят като обезщетения при ПТП?

На първо място, за да отговорим на този въпрос трябва да направим уточнение, че обезщетенията при ПТП могат да бъдат за имуществени вреди (най-често увредено МПС) или за неимуществени вреди (пострадало лице вследствие на ПТП). В долните редове ще разгледаме как инфлацията влияе при определянето на размера на обезщетенията и в двата случая.

Обезщетение за имуществени преди при ПТП в условията на инфлация

Застрахователното обезщетение за увредено МПС по застраховка ,,Гражданска отговорност’’ трябва да бъде достатъчно, за да покрие пълния размер на вредите, така че увреденото имущество да може да бъде възстановено в същото състояние, както преди ПТП. Обезщетението следва да се равнява на действителните стойност на причинената вреда по автомобила и да покрие разходите, необходими за ремонта и възстановяването му. Това ознава, че на практика инфлацията индиректно се отразява на обезщетенията за имуществени вреди при увредено МПС, тъй като цените за авточасти, труд и консумативи в автосервизите се увеличават.

Същото важи и при определянето на обезщетение за т.нар ,,Тотална щета’’.  В застрахователното право терминът ,,тотална щета на МПС’’ е определен нормативно, както следва: ,, Тотална щета на моторно превозно средство е увреждане, при което стойността на разходите за необходимия ремонт надвишава 70 на сто от действителната му стойност…’’. На практика това означава, че изплащането на обезщетение в условията на ,,Тотална щета на МПС’’ е пряко свързано с действителната стойност на съответното превозно средство. Инфлационните процеси доведоха до масово поскъпване на автомобилите, което от своя страна увеличава дължимите от застрахователите обезщетения в условията на ,,Тотална щета’’.

Обезщетение за неимуществени преди при ПТП в условията на инфлация

Обезщетенията за неимуществени вреди се изплащат на пострадалите вследствие на ПТП лица за претърпяните от тях болки и страдания. Размерът на обезщетението се определя ,,по справедливост’’ и зависи от много различни фактори, повече за които можете да прочетете тук. Един от основните фактори, които съдът трябва да вземе предвид при определяне на обезщетението е икономическата ситуация в страната. В тази връзка инфлацията е важен елемент от индивидуалното определяне на обезщетение на пострадали при ПТП. Тук е важно да отбележим, че съдът следва да вземе предвид наличието на инфлационни процеси към датата на настъпване на ПТП-то, а не към момента на постановяване на решението по делото.

Без всякакво съмнение инфлацията е основен показател на икономиката на дадена държава. Като такава, тя следва да бъде взета предвид когато се определят обезщетенията на пострадали при ПТП. Неслучайно, съдебната практика се изменя във времето с тенденция за плавно увеличаване на присъжданите обезщетение за пострадали при ПТП. Очакванията за 2024г. са инфлационните процеси да се забавят, но все пак да продължат. Следейки внимателно съдебната практика и икономическата обстановка в страната, кантората ни винаги се старае да набляга на всички индивидуални характеристики на даден казус, включително кога е настъпило ПТП-то и дали следва това да се отрази на размера на обезщетението. Правна кантора IES специализира изцяло в застрахователното право. Нашите адвокати при ПТП са в крак с най-новата съдебна практика. Свържете се с нас за консултация, в случай че имате застрахователен казус и имате нужда от специалист – адвокат по застрахователно право.