Застрахователното обезщетение, което се дължи в полза на пострадалите от ПТП или техните наследници често предизвиква въпроси. Какво обезщетение се дължи? Как се определя? Как е възможно човешкото здраве и живот да бъдат оценени в парична равностойност?

Съгласно действащото законодателство в чл.52 от ЗЗД „Обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост„. Именно поради трудността съдилищата да определят този тип обезщетения в практиката, още в далечната 1968г. е издадено Постановление No.4/23.12.1968г. на пленума на ВС, касаещо обезщетенията вследствие на непозволено увреждане. Това постановление цели да обобщи практиката по определяне на обезщетения за имуществени и неимуществени вреди.

В настоящата статия ще разгледаме какво се казва в постановлението относно критериите за определяне на обезщетение за неимуществени вреди вследствие на ПТП, критерии които съдилищата следва да прилагат и в днешно време в делата срещу застрахователи по „Гражданска отговорност“:

,,Размерът на обезщетенията за неимуществените вреди се определя от съда по справедливост. Понятието „справедливост“ по смисъла на чл. 52 ЗЗД обаче не е абстрактно понятие. То е свързано с преценката на редица конкретни обективно съществуващи обстоятелства, които трябва да се имат пред вид от съда при определяне размера на обезщетението. Такива обективни обстоятелства при телесните увреждания могат да бъдат характерът на увреждането, начинът на извършването му, обстоятелствата, при които е извършено, допълнителното влошаване състоянието на здравето, причинените морални страдания, осакатявания, загрозявания и пр. При причиняването на смърт от значение са и възрастта на увредения, общественото му положение, отношенията между пострадалия и близкия, който търси обезщетение за неимуществени вреди. От значение са и редица други обстоятелства, които съдът е длъжен да обсъди и въз основа на оценката им да заключи какъв размер обезщетение по справедливост да присъди за неимуществени вреди…’’

Горепосочените неизчерпателно изброени обстоятелства следва да бъдат изследвани от съда във всички случаи, а необосноваването на присъден размер на обезщетение от съда представлява нарушение на принципа въведен в чл.52 от ЗЗД.

Претендирането по извънсъдебен и съдебен ред на застрахователно обезщетение за неимуществени вреди при ПТП е сложен процес. Всеки един случай е индивидуален и обезщетението би могло значително да варира. До голяма степен то зависи и от това да се доверите на специализиран адвокат по застрахователно право, който има достатъчно богат опит и експертиза в казусите свързани с неимуществени вреди вследствие на ПТП.

Правна кантора IES е тясно специализирана кантора по застрахователно право. С над 650 дела/доброволни претенции и над 4000 безплатни консултации онлайн и по телефон кантората ни има солиден опит в сферата. За нас е от съществено значение да бъдем полезни както на нашите клиенти, така и на всеки имащ нужда от консултация по застрахователно право. Точно затова още от основаването на кантората предлагаме възможност за безплатни онлайн и телефонни консултации. Повече за отзивите към нас и работата ни можете да прочетете тук.