застраховка Живот

Отказ по застраховка ,,Живот’’ – уверете се, че основанията за него са коректни

Застраховките ,,Живот’’ осигуряват покритие срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на физическо лице. Разновидностите, които се предлагат на пазара са много и различни, в зависимост от нуждите…

Обезщетенията при ПТП и съдебната практика

Обезщетенията при ПТП и съдебната практика

Броят на катастрофите и пострадалите при пътни инциденти в България се запазва изключително голям.  За съжаление повечето хора, въпреки сериозния шок, който са преживяли се сблъскват с противоречива информация за…

срок за застрахователно обезщетение

Какъв е срокът, в който трябва да претендирам застрахователно обезщетение при настъпило ПТП или друго застрахователно събитие?

При настъпване на ПТП, увреденото/пострадалото лице има право да претендира обезщетение от Застрахователя по задължителната застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на виновния водач. При настъпването на друго застрахователно събитие по доброволна застраховка…