обезщетение за неимуществени вреди

Разширява се кръгът на лицата, които могат да получат обезщетение за неимуществени вреди при смърт на техен близък в ПТП.

Върховният касационен съд реши със свое тълкувателно решение, че кръгът на лицата, които са легитимирани да получат обезщетение се разширява. До момента само определени лица можеха да получат обезщетение от…

офис IES

Кампания за безплатни консултации на пострадали при ПТП в офисите на Правна кантора IES

Правна кантора IES организира кампания за безплатни консултации в офиса ни в град София, както и в останалите ни офиси в областните градове. От тях ще могат да се възползват…

офис IES

Февруари – месец на безплатните консултации по застрахователно право в офиса на Правна кантора IES

Знаете ли кога имате право на обезщетение при ПТП и кога не? Знаете ли какъв е срокът за претендиране на обезщетение за неимущесвени вреди? Случвало ли Ви се Застрахователна компания…

Пътна безопасност на велосипедист

Пътната безопасност на велосипедистите

Поради малкия габарит и лиспата на задължителните светлоотразители на велосипедите, както и неизползването на светлоотразителни жилетки, велосипедистите често се превръщат в едни от най-уязвимите участници в движението по пътищата. Тъй…

застраховка Живот

Отказ по застраховка ,,Живот’’ – уверете се, че основанията за него са коректни

Застраховките ,,Живот’’ осигуряват покритие срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на физическо лице. Разновидностите, които се предлагат на пазара са много и различни, в зависимост от нуждите…