Обезщетение при ПТП, кога може да получите такова

Кой дължи обезщетение при ПТП и какъв е редът за претендирането му

Обезщетение при ПТП, когато такова настъпи, бихте могли да получите в зависимост от конкретните факти и обстоятелства, свързани с казуса. Когато са налице единствено материални щети и сте застраховали автомобила си със застраховка ,,Каско на МПС’’ най-добре е да се обърнете към Вашия застраховател по тази застраховка. ...

Прочетете още

Прекратяване на застраховка в кои случаи

Може ли застрахователят да прекрати договора едностранно при неплащане на разсрочена премия по застраховката

Основната причина, поради която една застрахователна полица може да бъде прекратена предсрочно е когато разсрочената застрахователна премия не бъде платена в срок. Това може да се случи когато застрахованото лице прецени, че повече не желае да се възползва от конкретния застрахователен продукт и спре да заплаща застра...

Прочетете още

Обезщетение при смърт при ПТП от застраховател

Обезщетение при смърт при ПТП от застраховател

Застрахователните обезщетения при смърт при ПТП (кръвнина при ПТП) са изключително деликатна материя. За съжаление България е с изключително голям брой жертви от катастрофи на глава от населението. Причините за това са много. В настоящата кратка статия ще се спрем на конкретен аспект от тези трагични събития, а именно ...

Прочетете още

Обезщетение при ПТП – отразява ли се инфлацията

Обезщетение при ПТП – отразява ли се инфлацията на сумата

В последните години в целия свят се наблюдават сериозни инфлационни процеси. В България, изминалата 2022г. донесе нива на инфлацията над средните за Европейския съюз. Инфлационните процеси бяха една от основните теми, коментирани от много специалисти в различни области. Има ли връзка инфлацията със сумите, които се оп...

Прочетете още

Pro bono програма на Правна кантора IES за 2023г.

Pro bono програма на Правна кантора IES за 2023 г.

В стремежа си за продължаване на линията на социална ангажираност, през 2023г. Правна кантора IES стартира Pro bono програма с конкретен обхват, насочена към най-уязвимата част на българското население. Какво е Pro bono Pro bono е широко разпространена фраза. Тя означава професионална работа извършена доброволно, без...

Прочетете още