Застрахователните дела са едни от най-специфичните, като в същото време и едни от най-разпространените. Огромна част от съдебните дела са  свързани именно със застрахователни спорове. Това е така, поради факта че в голям брой случаи по задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е трудно договарянето на справедлив размер на обезщетението, който да отговаря на действително претърпените имуществени и неимуществени вреди.

Как да се ориентирам към завеждане на съдебно дело за материални щети?

Ако сте изчерпали възможността си да обжалвате решението на Застрахователя по доброволен ред и считате, че отказът на Застрахователя е неоснователен или обезщетението, което сте получили е занижено е добре да се консултирате с опитен специалист по застрахователно право. Щом се спрете на такъв, подгответе всички документи, с които разполагате и разкажете внимателно цялата фактическа обстановка по казуса. Информирайте се какви ще бъдат разходите по завеждането на съдебното дело на съдебна инстанция, както и какви са шансовете за спечелването му. Преценете дали си заслужава воденето на съдебно дело, като имайте предвид и сумата, за която ще се борите. Правна кантора IES Ви дава възможност да направите юридическа консултация безплатно по телефон или онлайн, в която ще отговорим на всичките Ви въпроси, свързани с Вашия случай и евентуалното водене на съдебно дело от наша страна.

Какво трябва да знаете за съдебното дело?

Застрахователните казуси произтичащи от застраховка Гражданска отговорност се разглеждат от компетентния съд по постоянен/настоящ адрес на ищеца или по настъпване на пътнотранспортното произшествие. Важно е също така да сте наясно, че по тези дела, когато се касае за материални вреди е задължително доказването, както на вината за настъпването на ПТП, така и точния размер на вредите. Това се случва посредством съдебна автотехническа експертиза за механизма, причините за настъпване на ПТП и оценка на щетите върху МПС, по средни пазарни цени към датата на настъпване на инцидента. Тази експертиза се изготвя от вещо лице, назначено от съда и следва да бъде представена в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседание, за която е допусната.

Защо тази експертиза е важна?

Експертизата е от съществено значение за изхода на делото, както в случай на отказ, така и при занижено обезщетение. Когато се касае за неоснователно отказано плащане, поради това че Застрахователят счита че водачът, който е застраховал не е виновен за настъпване на инцидента, то чрез експертизата ще бъде доказано как точно се е случило ПТП-то и кой е отговорен за настъпването му. Когато обезщетението е занижено, чрез експертизата ще може да бъде доказано какъв е точния размер на вредите и дали действително плащането е било редуцирано.

Повече информация за това, какво се случва ако експертизата установи, че е налице тотална щета на МПС можете да научите във втората част на нашата статия.