Обезщетение при ПТП, когато такова настъпи, бихте могли да получите в зависимост от конкретните факти и обстоятелства, свързани с казуса. Когато са налице единствено материални щети и сте застраховали автомобила си със застраховка ,,Каско на МПС’’ най-добре е да се обърнете към Вашия застраховател по тази застраховка. По този начин, в зависимост от условията по тази доброволна застраховка, бихте могли директно да отстраните щетите в сервиз.

Когато не сте сключили застраховка ,,Каско на МПС’’ бихте могли да претендирате обезщетение само в случай, че ПТП-то е предизвикано от водач на друг автомобил. Тогава, Вие можете да получите обезщетение от виновния за катастрофата или неговия застраховател по ,,Гражданска отговорност’’. Ние винаги препоръчваме да се обърнете към застрахователя, тъй като обезщетението от физическо лице би могло да бъде трудно събираемо. Това важи и в случай, че в ПТП-то има пострадали хора с физически наранявания.

  • Как мога да разбера кой е застраховател по ,,Гражданска отговорност’’ на виновния водач

При изготвянето на двустранен констативен протокол за ПТП, страните попълват своите данни, включително номер и валидност на застрахователната полица и името на застрахователната компания. Когато произшествието е посетено от Пътна полиция, органите на реда попълват протокола. В случай, че там има пропуск и липса на попълнена застрахователна компания, Вие лесно можете да направите справка електронно кой е застраховател на виновния водач на интернет страницата на Гаранционния фонд.

  • Какво се случва, ако вината за ПТП е споделена

В редки случаи е възможно да бъде определено, че вината за катастрофата не е на едно лице. Възможно е пострадалият да търпи вреди от поведението на двама други водачи например. В този случай право на пострадалият е да претендира обезщетение от застрахователите на всеки един от виновните за инцидента. Те отговарят солидарно и всеки един от тях може да плати обезщетението, а след това да уредят отношенията си, съобразно приноса на водачите.

  • Какъв е редът за получаване на обезщетение

Независимо дали се касе само за материални щети или за неимуществени вреди, редът за получаване на обезщетение преминава през доброволна претенция пред застрахователната компания. Когато вредите са имуществени, бихте могли лесно да предявите такава претенция сами, като се свържете със застрахователя по телефона или посетите най-близкия ликвидационен център за извършване на оглед на щетите по МПС-то. Когато сте пострадал физически от инцидента, преди да се насочите към претендиране на обезщетение е строго препоръчително да се консултирате с адвокат ПТП. Ако травмата е по-тежка самата претенция е добре да се подготви от адвокат и да бъде подробно аргументирана със съдебна практика с цел постигането на максимално обезщетение. При невъзможност за сключване на споразумение със застрахователя, редът да упражните правата си е единствено в съда. Правна кантора IES е на Ваше разположение за безплатна консултация, свързана с обезщетение при ПТП. Предлагаме възможност да се свържете с нас 7 дни в седмицата по телефона, по имейл или Viber. След първоначална консултация можем да организираме и среща на място, която също е безплатна за пострадалите при ПТП.