Застраховките „Живот“ осигуряват покритие срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на физическо лице. Разновидностите, които се предлагат на пазара са много и различни, в зависимост от нуждите на застрахования.

При настъпване на застрахователно събитие правата и задълженията по застраховките „Живот“ се погасяват с 5-годишна давност от датата на настъпване му.

В практиката в голям брой случаи застрахователните компании отказват да изплатят застрахователно обезщетение на застрахования или неговите наследници. Уверете се, че имате писменото становище на Застрахователя какви са основанията за този отказ. За да сте сигурни, че тези основания са коректни и наистина отказът е основателен обърнете се към специалист по застрахователно право за мнение. Независимо от причината за отказа е от съществено значение да се прегледат всички медицински документи, свързани със здравословното състояние на застрахования, както и самия застрахователен договор и общи условия.

Правна кантора IES работи с клиенти в цялата страна. Консултациите с нас онлайн и по телефон са безплатни. Можете да изпратите Вашето запитване чрез формата за онлайн консултация или да се свържете с нас на националните ни телефони.