Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите покрива вредите нанесени на трети лица, когато тези вреди са нанесени от ремарке. От значение за това, кой е отговорен за изплащането на обезщетение е дали ремаркето е функционално зависимо от МПС и дали е по време на движение или не.

Когато вредите са нанесени от ремарке, което е свързано с МПС и е функционално зависимо от МПС по време на движение и/или когато то се е откачило по време на движение, тези вреди се покриват от застрахователя по Гражданска отговорност на автомобилистите, свързана с притежаването и ползването на влекача.

Когато обаче вредите са нанесени от ремарке, което не е свързано с МПС и не е функционално зависимо от МПС, не е било в движение, както и при самозадвижване, то вредите се покриват от застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, свързана с притежаването и ползването на ремаркето.

При всички въпроси, касаещи вреди по застраховка “Гражданска отговорност“ можете да се свържете с адвокат ПТП от Правна кантора IES.