Върховният касационен съд реши със свое тълкувателно решение, че кръгът на лицата, които са легитимирани да получат обезщетение се разширява. До момента само определени лица можеха да получат обезщетение от Застраховател в случай на смърт на техен близък при ПТП. Тези лица бяха неговите деца, съпруг/а или лице, с което е живял на съпружески начала и неговите родители.

С тълкувателното решение на ВКС по изключение се въвежда възможността всяко друго лице, създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и което търпи от неговата смърт продължителни болки и страдания също да получи обезщетение.

Такива близки най-често ще се явяват братята и/или сестрите на починалия, както и неговите възходящи и/или низходящи от втора степен (баби и дядовци и внуци). Въпреки това решението не изключва всеки друг човек, дори без да е имал роднинска връзка с починалия да може да получи обезщетение, в случай на доказана трайна и дълбока емоционална връзка и значителни морални болки и страдания.

Този принцип важи за неимуществени вреди, които произтичат както от ПТП, така и от всякакви други случаи на непозволено увреждане. Правна кантора IES е на Ваше разположение за консултация при настъпило ПТП с пострадали лица. Ангажирането на адвокат ПТП е единствения начин парвата Ви да бъдат защитени и да получите максимално обезщетение.

Любомир С.Алексиев – Управител на Правна кантора IES