Броят на катастрофите в България, продължава да бъде стряскащо висок. Същото важи и за броя на пострадалите и загиналите при тези катастрофи. Пострадалите при пътни инциденти имат право на парично обезщетение за претърпените от тях болки и страдания, както и за разходите, които са направили във връзка с лечението си. Това обезщетение се дължи от Застрахователя по Гражданска отговорност на виновния водач, а ако той не е известен или не е имал валидна застраховка обезщетението се дължи от Гаранционен фонд. По-долу, можете да се запознаете с няколко важни въпроса, които касаят пострадалите при ПТП както и отговорите им на разбираем език, без специални юридически термини.

В кои случаи и на кого се дължи обезщетение?

На парично обезщетение имат право всички лица, които са пострадали или увредени при ПТП, с изключение на виновния за катастрофата. Пострадали са хората, които имат телесни наранявания (дори и леки такива), както и близките на починали лица, а увредени са хората, на чието имущество са причинени щети.

Как се определя обезщетението за неимуществени вреди?

Обезщетението за неимуществени вреди се плаща за претърпените от пострадалите лица болки и страдания вследствие на катастрофата. То се определя ,,по страведливост’’. Тъй като справедливостта е комплесно понятие, което няма как да се разглежда еднозначно определяща за размера на обезщетението е съдебната практика при сходни телесни увреждания (какви обезщетения е присъждал съда при същите травми по други подобни случаи), както и възрастта на пострадалия, периода на възстановяване, наличието на трайни увреждания на здравето и др.

Колко време е нужно за да може пострадалия да бъде обезщетен?

Срокът, който е необходим за да приключи процедурата е строго индивидуален за всеки конкретен случай и зависи от много неща – приключването на наказателното производство срещу виновния водач, възможността за сключване на споразумение по доброволен ред или гражданското дело срещу Застрахователя по ,,Гражданска отговорност’’ на отговорния за ПТП-то. При всички положения трябва да имате търпение и да сте наясно, че процесът отнема значително време. Причината за това е най-вече тромавата съдебна система и дългите срокове за окончателно приключване на разследването при пътни инциденти.

Трябва ли пострадалият да се обърне към специалист по застрахователно право?

Не е задължително, но ако го направи по всяка вероятност ще получи справедливо обезщетение, съобразено с претърпените от него болки и страдания. Договарянето на справедливо обезщетение по доброволен ред е изключително трудно с повечето Застрахователи в България. Ако пък това се окаже невъзможно следва пострадалият да търси правата си в съда, за което е наложително да ползва адвокат ПТП.

Какво е най-важното, което пострадалият трябва да знае?

Считам че най-важното, което пострадалият трябва да знае е, че не е нужно да бърза в избора на юридическа помощ. Много от пострадалите остават с впечатлението, че трябва да ангажират адвокат още в първите 24 часа след настъпване на ПТП-то. Това категорично не е нужно. Най-важното, за което пострадалият трябва да се погрижи е за здравето си. След като се чувства по-добре и е в състояние да вземе информирано решение тогава е моментът да се помисли за правна помощ. Не забравяйте, че доверието в представителя, който избирате е най-важно, не правете прибързан избор, срещнете се лично и преценете!

Явор Дочев – адвокат при ПТП и застрахователно право