Броят на катастрофите в България, продължава да бъде стряскащо висок. Същото важи и за броя на пострадалите и загиналите при тези катастрофи. Пострадалите при пътни инциденти имат право на парично обезщетение за претърпените от тях болки и страдания, както и за разходите, които са направили във връзка с лечението си. Това обезщетение се дължи от Застрахователя по Гражданска отговорност на виновния водач, а ако той не е известен или не е имал валидна застраховка обезщетението се дължи от Гаранционен фонд. По-долу, можете да се запознаете с няколко важни въпроса, които касаят пострадалите при ПТП както и отговорите им на разбираем език от адвокат по ПТП, без специални юридически термини.

В кои случаи и на кого се дължи обезщетение?

На парично обезщетение имат право всички лица, които са пострадали или увредени при ПТП, с изключение на виновния за катастрофата. Пострадали са хората, които имат телесни наранявания (дори и леки такива), както и близките на починали лица, а увредени са хората, на чието имущество са причинени щети. Тази дефиниция се извежда от Кодекса за застраховането.

Как се определя обезщетението за неимуществени вреди?

Обезщетението за неимуществени вреди се плаща за претърпените от пострадалите лица болки и страдания вследствие на катастрофата. То се определя ,,по страведливост’’. Тъй като справедливостта е комплесно понятие, което няма как да се разглежда еднозначно определяща за размера на обезщетението е съдебната практика при сходни телесни увреждания (какви обезщетения е присъждал съда при същите травми по други подобни случаи), както и възрастта на пострадалия, периода на възстановяване, наличието на трайни увреждания на здравето и др.

Колко време е нужно за да може пострадалия да бъде обезщетен?

Срокът, който е необходим за да приключи процедурата е строго индивидуален за всеки конкретен случай и зависи от много неща – приключването на наказателното производство срещу виновния водач, възможността за сключване на споразумение по доброволен ред или гражданското дело срещу Застрахователя по ,,Гражданска отговорност’’ на отговорния за ПТП-то. При всички положения трябва да имате търпение и да сте наясно, че процесът отнема значително време. Причината за това е най-вече тромавата съдебна система и дългите срокове за окончателно приключване на разследването при пътни инциденти.

Трябва ли пострадалият да се обърне към специалист по застрахователно право?

Не е задължително, но ако го направи по всяка вероятност ще получи справедливо обезщетение, съобразено с претърпените от него болки и страдания. Договарянето на справедливо обезщетение по доброволен ред е изключително трудно с повечето Застрахователи в България. Ако пък това се окаже невъзможно следва пострадалият да търси правата си в съда, за което е наложително да ползва адвокатска помощ от специализиран адвокат при ПТП.

Какво е най-важното, което пострадалият трябва да знае?

Считам че най-важното, което пострадалият трябва да знае е, че не е нужно да бърза в избора на юридическа помощ. Много от пострадалите остават с впечатлението, че трябва да ангажират адвокат още в първите 24 часа след настъпване на ПТП-то. Това категорично не е нужно. Най-важното, за което пострадалият трябва да се погрижи е за здравето си. След като се чувства по-добре и е в състояние да вземе информирано решение тогава е моментът да се помисли за правна помощ. Не забравяйте, че доверието в представителя, който избирате е най-важно, не правете прибързан избор, срещнете се лично и преценете!

 

Любомир Спасов – Управител на Правна кантора IES