Много често, увредените от ПТП не са наясно с правата си за това как могат да получат обезщетение за претърпените от тях материални вреди от Застрахователя на виновния по Гражданска отговорност.

Когато се случи ПТП задължително трябва да съобщите за него на телефон 112. Ако са налице само материални вреди и има съгласие по отношение на вината за инцидента, се изготвя двустранен констативен протокол от участниците в ПТП-то (в случай, че в ПТП участват 2 превозни средства). Бъдете изключително внимателни при попълването му, сверете всички данни на водача и на автомобила, който е причинил катастрофата. Уверете се, че сте записали и неговите координати, в случай на необходимост. Ако не е налице съгласие относно вината, екип на Пътна полиция трябва да посети местопроизшествието и състави стандартен протокол за ПТП. Пътните полицаи ще определят чия е вината за катастрофата и поради тази причина е от съществено значение превозните средства да не бъдат премествани. След като протоколът е изготвен и в него е отбелязано, че Вие не сте виновния за катастрофата, уверете се че автомобилът Ви е в движение. Ако не е и се налага да бъде репатриран с Пътна помощ, имайте предвид че този разход също подлежи на възстановяване от Застрахователя по Гражданска отговорност, тъй като той се явява имуществена вреда. Задължително изискайте фактура за Пътната помощ след като я заплатите.

За да предявите претенция за вредите по Вашето МПС към Застрахователя на виновия водач по Гражданска отговорност следва да подготвите следните документи:

  • Протокол за ПТП или двустранен констативен протокол(вероятно ще Ви бъде изискан в оригинал, задължително си направете копие, в случай че възникне спор за размера на обезщетението или получите отказ от Застрахователя);
  • Удостоверение за банкова сметка на собственика на МПС;
  • Разходооправдателни документи – фактури за платени разходи в пряка причинно-следствена връзка със събитието;
  • Документите на автомобила и на водача

Предявяването на претенция по застраховка Гражданска отговорност е добре да стане възможно най-скоро, но не по-късно от 5 години от датата на настъпване на застрахователното събитие, когато изтича погасителната давност по застраховката. Уведомяването следва да бъде в писмен вид, като това може да стане както на адреса за кореспонденция на Застрахователната компания, така и във всеки неин ликвидационен център, чиято функция е завеждането на щети, организирането на оглед, заснемане и оценката им. За повече информация относно огледа на МПС-то, сроковете за разглеждане на претенцията, както и задълженията на Застрахователя по Гражданска отговорност при ПТП с материални щети можете да прочетете в част 2 от нашата статия.

Не се колебайте да се свържете с Правна кантора IES на нашите национални телефони, както и да изпратите Вашето запитване онлайн, в случай на всякакви въпроси свързани със застрахователните претенции по Гражданска отговорност.