Застраховките „Помощ при пътуване“ не са скъпи и биха могли да се окажат изключително полезни, ако при пътуване зад граница претърпите злополука, разболеете се, наложи се изследване, операция, хоспитализация, имате проблеми със зъб, останете без багаж или документи и др. под. При положение, че пътуването ви е в Европа, бихте могли да получите част от услугите притежавайки Европейската Здравна карта, но нашият съвет е да не разчитате само на това, а да сключите и съответната застраховка.

Застраховка ,,Помощ при пътуване“ не е задължителна, дори и да не притежавахте Европейска здравноосигурителна карта. Въпреки това, тази застраховка е изключително полезна, тъй като Ви дава допълнителна сигурност. ЕЗОК дава достъп до спешна и неотложна медицинска помощ, за която се прецени от медицинските лица, че в зависимост от здравословното състояние и продължителността на престоя на пациента, не може да се отложи до планираното му завръщане в страната му. Това до някаква степен е въпрос на субективно виждане от страна на лекаря, който извършва медицинската помощ. От друга страна чрез застраховка ,,Помощ при пътуване“ Вие имате възможност при настъпване на здравен проблем да се свържете с асистираща компания, която да Ви даде точни указания къде да получите здравна помощ, в зависимост от местоположението Ви и характера на здравословното Ви състояние, без да се налага да преминавате през каквито и да е административни проблеми. Не на последно място застраховката дава възможност за допълнителни покрития, които биха били полезни според индивидуалните потребности на пътуващия.

Застрахователните покрития, оферирани на българския застрахователен пазар, най-често се свеждат до:

 • възникване на непредвидени и неотложни медицински разходи, които са пряка и непосредствена последица от настъпването на Злополука и/или Акутно заболяване, в т.ч. медицински преглед, изследвания, лечение и хирургическа намеса, лекарства, медицински средства и употреба на медицински уреди, стационарно лечение, превозване по спешност на Застрахования с линейка от мястото на злополуката или мястото, където е настъпило заболяването до най-близкото лечебно заведение за оказване на спешна и неотложна медицинска помощ, спешно зъболечение за отстраняване на силна болка вследствие на телесно нараняване при злополука или остър възпалителен процес в устната кухина;
 • медицинско транспортиране и репатриране;
 • осигуряване при необходимост на медицинско лице или заплащане разходите на член от семейството за да придружи Застрахования при транспортирането му до Република България;
 • репатриране в случай на смърт на Застрахования;
 • смърт на застрахования вследствие на злополука;
 • трайно намалена или загубена работоспособност на застрахования вследствие на злополука.

Срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия, повечето от застрахователните компании предлагат и допълнителни екстри, като:

 • загуба, забавяне или кражба на багаж;
 • загуба или кражба на документи, ключове и др.;
 • отмяна или закъснение на полет;
 • анулиране или прекратяване на пътуването;
 • удължаване на престоя или преждевременно спешно завръщане;
 • разходи за телефонни разговори и др.

Нещо което е много важно да се отбележи и което всъщност е смисъла на подобен вид застраховка – при възникване на непредвидени и внезапни разходи, вместо вас плаща Асистиращата компания, която е записана в застрахователната полица и с която застрахователната компания е в договорни отношения!

Свързани статии