Застраховките „Помощ при пътуване“ не са скъпи и биха могли да се окажат изключително полезни, ако при пътуване зад граница претърпите злополука, разболеете се, наложи се изследване, операция, хоспитализация, имате проблеми със зъб, останете без багаж или документи и др. под. При положение, че пътуването ви е в Европа, бихте могли да получите част от услугите,притежавайки Европейската Здравна карта, но нашият съвет е да не разчитате само на това, а да сключите и съответната застраховка.

Застраховка ,,Помощ при пътуване“ не е задължителна, дори и да не притежавахте Европейска здравноосигурителна карта. Въпреки това, тази застраховка е изключително полезна, тъй като Ви дава допълнителна сигурност. ЕЗОК дава достъп до спешна и неотложна медицинска помощ, за която се прецени от медицинските лица, че в зависимост от здравословното състояние и продължителността на престоя на пациента, не може да се отложи до планираното му завръщане в страната му. Това до някаква степен е въпрос на субективно виждане от страна на лекаря, който извършва медицинската помощ.

От друга страна,чрез застраховка ,,Помощ при пътуване“ Вие имате възможност при настъпване на здравен проблем да се свържете с асистираща компания, която да Ви даде точни указания къде да получите здравна помощ  в зависимост от местоположението Ви и характера на здравословното Ви състояние, без да се налага да преминавате през каквито и да е административни проблеми. Не на последно място застраховката дава възможност за допълнителни покрития, които биха били полезни според индивидуалните потребности на пътуващия.

Застрахователните покрития, оферирани на българския застрахователен пазар, най-често се свеждат до:

 • възникване на непредвидени и неотложни медицински разходи, които са пряка и непосредствена последица от настъпването на Злополука и/или Акутно заболяване, в т.ч. медицински преглед, изследвания, лечение и хирургическа намеса, лекарства, медицински средства и употреба на медицински уреди, стационарно лечение, превозване по спешност на Застрахования с линейка от мястото на злополуката или мястото, където е настъпило заболяването до най-близкото лечебно заведение за оказване на спешна и неотложна медицинска помощ, спешно зъболечение за отстраняване на силна болка вследствие на телесно нараняване при злополука или остър възпалителен процес в устната кухина;
 • медицинско транспортиране и репатриране;
 • осигуряване при необходимост на медицинско лице или заплащане разходите на член от семейството за да придружи Застрахования при транспортирането му до Република България;
 • репатриране в случай на смърт на Застрахования;
 • смърт на застрахования вследствие на злополука;
 • трайно намалена или загубена работоспособност на застрахования вследствие на злополука.

Срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия, повечето от застрахователните компании предлагат и допълнителни екстри, като:

 • загуба, забавяне или кражба на багаж;
 • загуба или кражба на документи, ключове и др.;
 • отмяна или закъснение на полет;
 • анулиране или прекратяване на пътуването;
 • удължаване на престоя или преждевременно спешно завръщане;
 • разходи за телефонни разговори и др.

Нещо което е много важно да се отбележи и което всъщност е смисъла на подобен вид застраховка – при възникване на непредвидени и внезапни разходи, вместо вас плаща Асистиращата компания, която е записана в застрахователната полица и с която застрахователната компания е в договорни отношения!

В случай, че имате въпроси, Ви съветваме да се свържете с адвокат по застрахователно право от Правна кантора IES.