Ако сте получили отказ от застрахователя да изплати застрахователно обезщетение ние ще защитим правата Ви.

В случай, че сте получили отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, Вие следва внимателно да се запознаете с мотивите на застрахователя, както и с Общите условия на конкретната застраховка. На първо място внимателно прочетете основанията, въз основа на които застрахователната компания е отказала да изплати застрахователно обезщетение-дали е налице изключен риск по договора или става въпрос за риск, който не е покрит по конкретната полица. След това внимателно прочетете Общите условия на застраховката и най-вече частта, в която са изброени покритите и изключените рискове. В случай, че не разполагате с Общите условия имате право да ги получите от застрахователя.

Практиката ни показва, че голяма част от отказаните претенции от страна на застрахователните компании би следвало да бъдат изплатени, но застрахователят е направил отказ, който е неоснователен, недоказан, неаргументиран и базиран на предположения или пък  застрахователното обезщетение е редуцирано неоснователно.

Застрахователното право е много специфично и не всеки юрист или адвокат може да Ви съдейства при подобни казуси. В случай, че смятате, че правата Ви са нарушени и отказът на застрахователната компания е неоснователен Ви съветваме да се свържете с нас. Ние ще Ви предоставим професионално становище дали правата Ви на потребител на застрахователни услуги са нарушени и ще ви предложим решение в зависимост от индивидуалния Ви казус.

Опитът и задълбочените ни познания в сферата на застрахователното право ни дават увереност, че за всеки индивидуален случай ще можем да Ви предложим най-доброто и професионално решение. Нашата цел е Вие да получите застрахователното обезщетение, на което имате право по доброволен или съдебен ред, чрез наша помощ. Вие ни дължите възнаграждение, чак когато ние постигнем желания резултат; в случай, че Вие не получите обезщетение от застрахователя, нашата работа е безплатна.  За повече информация за нашата работа, разгледайте раздел Услуги.