home-3370178_1920

Застраховки към банкови кредити – какво е важно да знаем

В днешно време е добре да сме информирани за условията, които всяка една банка предлага по отношение на кредитните си продукти. През последните години все по-важно е разбирането не само на условията по самия кредит, но и на застраховките към него. Важно е също така да сме наясно, в кои случаи следва изплащане на застра...

Прочетете още

Къща

Подзастраховане и надзастраховане – как влияят на обезщетението

Имущественото застраховане обхваща всяко право, което е оценимо в пари. Движимите и недвижими вещи, които подлежат на застраховане са разнообразни – сгради, апартаменти, магазини, автомобили, лодки, летателни апарати и други. При застраховането на имущество е от особено съществено значение каква ще бъде застрахователна...

Прочетете още

Имуществено застраховане

В какъв срок трябва да уведомя Застрахователя при събитие по застраховка Имущество

Имущественото застраховане, включва застраховките на дадена вещи или права, които са оценими в пари. При този тип застраховане, настъпването на събитие е съпроводено със срокове за уведомяване на Застрахователите. Тези срокове са важни и следва да бъдат спазени, с оглед на безпроблемното предявяване на претенция и изпл...

Прочетете още