Обезщетение при смърт на работник в трудова злополука

Обезщетение при смърт на работник от трудова злополука

Обезщетение при трудова злополука се дължи на близките на починал в трудов инцидент. За съжаление, в България трудовите злополуки все още са много често явление. Причините за това са различни, но най-често те са свързани с неспазването на определени правила за безопасност на работното място от страна на работодателя. В...

Прочетете още

Обезщетение при трудова злополука

Защо работодателите рядко изплащат доброволно обезщетение при трудова злополука

Трудовите злополуки са едни от най-често срещаните инциденти, които могат да настъпят. Това важи особено за служители, които са заети с дейност, която се характеризира с по-висока степен на риск от трудов травматизъм. Въпреки това, трудова злополука може да се случи със всеки, независимо от естеството на неговата работ...

Прочетете още

Задължителна застраховка „Трудова злополука”

Тази застраховка, като самостоятелен продукт, най-често се предлага на работодатели, за които е задължително да застраховат работниците и служителите си за риска трудова злополука, тъй като извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Тя е уредена в Наредбата за задължително застраховане на ...

Прочетете още