IES

Обезщетение от застрахователя по професионална отговорност

В случай, че сте претърпяли вреди вследствие на небрежност на лекари и друг медицински персонал, строителни надзорници, частен съдебен изпълнител, счетоводители, синдици и др. Вие имате право на обезщетение по…

IES

Покриват ли се по застраховка Гражданска отговорност вредите нанесени от ремарке?

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите покрива вредите нанесени на трети лица, когато тези вреди са нанесени от ремарке. От значение за това, кой е отговорен за изплащането на обезщетение е…