IES

Някои основни понятия в застраховането

Понятията в застраховането понякога са доста неясни за потребителите. Ето и някои основни термини в застраховането, които са дефинирани в  Допълнителните разпоредби на Кодекса за застраховането. „Потребител на застрахователни услуги“…

IES

Пострадах при ПТП, но виновният няма застраховка Гражданска отговорност. Към кого да насоча претенцията си?

В случай, че сте пострадал при ПТП или сте наследник на починал при ПТП Вие имате право на обезщетение за неимуществени вреди, което се определя по справедливост. Ако виновният за…

IES

Сключих застрахователен договор за застраховка Живот, но размислих, мога ли да прекратя застраховката?

Сключването на застраховка Живот е сериозно решение, особено когато се касае за дългосрочна спестовна застраховка. Поради тази причина законодателят е предвидил възможност застрахования да се откаже от договора. Всяко Физическо…