Какви са минималните лимити на отговорност на застрахователите по Гражданска отговорност?

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е една от задължителните застраховки съгласно българското законодателство. Това не е случайно, тъй като застраховката покрива вреди, чийто размер би могъл да бъде изключително голям…

IES

В какъв срок мога да търся обезщетение за неимуществени вреди по застраховка Гражданска отговорност?

Обезщетението за неимуществени вреди по застраховка Гражданска отговорност може да бъде изисквано до 5 години от датата на настъпването на ПТП-то. Дори да смятате, че от настъпването на ПТП-то е…

IES

Кога е налице тотална щета на моторно превозно средство?

Често застрахованите потребители на застрахователни услуги по застраховка ,,Каско’’ или потърпевшите с имуществени вреди по застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите са на мнение, че с моторното им превозно средство е…

IES

Може ли застрахователната компания да изисква платеното от нея обезщетение за неимуществени вреди от виновния водач по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

Със застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите се застрахова отговорността на водача на определено МПС за вредите, които то може да нанесе на третите лица. В общият случай застрахователната компания, която…

IES

Застраховка ,,Живот’’ – полезна информация при отказ от застрахователя

При отказ по застраховка ,,Живот“ ние ще защитим правата Ви пред застрахователните компании. Най-честите причини за отказ на застрахователя да извърши застрахователно плащане Укрито заболяване от застрахования, което е в…