IES

За кой е задължителна застраховка Трудова злополука?

Застраховка Трудова злополука е задължителна за определен кръг лица. Това е уредено в Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска ,,трудова злополука’’. В тази Наредба е вписано,…

IES

Кои лица попадат в квалификацията пострадало лице и увредено лице по застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите?

В Кодекса за застраховането е посочено кои лица могат да бъдат третирани като пострадали и увредени от ПТП. Като пострадало е определено всяко лице, което е починало или е претърпяло телесни увреждания,…

IES

Какви са минималните лимити на отговорност на застрахователите по Гражданска отговорност?

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е една от задължителните застраховки съгласно българското законодателство. Това не е случайно, тъй като застраховката покрива вреди, чийто размер би могъл да бъде изключително голям…

IES

В какъв срок мога да търся обезщетение за неимуществени вреди по застраховка Гражданска отговорност?

Обезщетението за неимуществени вреди по застраховка Гражданска отговорност може да бъде изисквано до 5 години от датата на настъпването на ПТП-то. Дори да смятате, че от настъпването на ПТП-то е…

IES

Кога е налице тотална щета на моторно превозно средство?

Често застрахованите потребители на застрахователни услуги по застраховка ,,Каско’’ или потърпевшите с имуществени вреди по застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите са на мнение, че с моторното им превозно средство е…