IES

Може ли застрахователната компания да изисква платеното от нея обезщетение за неимуществени вреди от виновния водач по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

Със застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите се застрахова отговорността на водача на определено МПС за вредите, които то може да нанесе на третите лица. В общият случай застрахователната компания, която…

IES

Застраховка ,,Живот’’ – полезна информация при отказ от застрахователя

При отказ по застраховка ,,Живот“ ние ще защитим правата Ви пред застрахователните компании. Най-честите причини за отказ на застрахователя да извърши застрахователно плащане Укрито заболяване от застрахования, което е в…

IES

За пострадалите при ПТП-как се определя дали една телесна повреда е лека, средна или тежка?

При определянето на обезщетение за неимуществени вреди, вследствие на ПТП е от значение какви са уврежданията на пострадалото от катастрофата лице. За класифициране на телесните увреждания са възприети дефинициите за…

IES

Застраховка ,,Каско’’-полезна информация

В кои случаи се изплаща застрахователно обезщетение по застраховка „Каско”? Вреди върху застрахованото МПС (автомобил, камион, автобус, мотоциклет и др.), причинени от настъпило ПТП (катастрофа), кражба, пожар, злоумишлени действия на…

IES

При отказ за изплащане на застрахователно обезщетение

Ако сте получили отказ от застрахователя да изплати застрахователно обезщетение ние ще защитим правата Ви. В случай, че сте получили отказ за изплащане на застрахователно обезщетение Вие следва внимателно да…