Задължителна застраховка „Трудова злополука”

Тази застраховка, като самостоятелен продукт най-често се предлага на работодатели, за които е задължително да застраховат работниците и служителите си за риска трудова злополука, тъй като извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Тя е уредена в Наредбата за задължително застраховане на р...

Прочетете още

Застраховки на Вашето имущество и природните бедствия

За съжаление от началото на 2014г. ни сполетяха изключително много природни бедствия-наводнения, градушки, пожари и др. Застрахователните компании имат много предявени претенции по застраховани домашни имущества, както и щети по автомобили застраховани със застраховка,,Каско’’. Във следващите редове сме систематизирал...

Прочетете още

С какви документи се удостоверява настъпило ПТП и какви са Вашите права ако нямате Констативен протокол за ПТП с пострадали лица, но въпреки това искате да предявите претенция за неимуществени вреди?

Настъпването на ПТП се удостоверява със съставянето на един от следните три документа: 1) Двустранен протокол за ПТП - съставя се от участниците в ПТП, когато няма спор относно вината за ПТП, няма пострадали хора, материалните щети са леки и позволяват МПС да се придвижват на собствен ход; 2) Протокол за ПТП - съ...

Прочетете още

Промени в Закона за защита на потребителите

Важни промени бяха приети в Закона за защита на потребителите, касаещи застрахователните договори, сключени при общи условия. Промените влязоха в сила на 25.07.2014г. и защитават потребителите, включително потребителите на застрахователни услуги. Няколко са важните моменти в установените промени в закона: На първ...

Прочетете още