Настъпването на ПТП се удостоверява със съставянето на един от следните три документа:

1) Двустранен протокол за ПТП – съставя се от участниците в ПТП, когато няма спор относно вината за ПТП, няма пострадали хора. Когато в пътния инцидент са участвали повече от 2 автомобила, няма как да се състави двустранен протокол. Същото важи и в случаите, когато е налице самокатастрофа.;

2) Протокол за ПТП – съставя се от органите на МВР, когато няма пострадали хора, щетите са само материални и няма съгласие относно вината за настъпване на ПТП. В такива случаи Пътна полиция е длъжна да състави акт на виновния за инцидента. Когато обаче при двама участници в ПТП-то не се вика Пътна полиция и се състави двустранен констативен протокол за ПТП реално няма санкция за виновния водач.;

3) Констативен протокол за ПТП с пострадали лица – съставя се от органите на МВР, когато при ПТП има пострадали хора.

Важна стъпка при установяване вината на участниците относно спор при настъпило ПТП е издаването на съответните протоколи.

Те служат като основа за последващите правни действия и осигуряват ясна представа за обстоятелствата около инцидента.

За едно и също ПТП може да бъде издаден само един протокол. Когато участиниците в ПТП-то са леко пострадали, без видими травми и наранявания е възможно и да не бъде издаден Констативен протокол за ПТП с пострадали лица, а обикновен протокол (на цветна бланка от индикирана хартия) или участниците в ПТП-то да попълнят двустранен протокол за ПТП. Често това се използва от застрахователите като причина за постановяване на отказ за изплащане на застрахователно обезщетение за неимуществени вреди, въпреки че вследствие на ПТП-то са налице леки наранявания, които могат да бъдат доказани с медицински документи. Подобни откази са неоснователни и недоказани и лесно могат да бъдат оспорвани впоследствие.

Отделно от горното, винаги, когато се иска изплащане на обезщетение за неимуществени вреди, съветваме пострадалите да потърсят съдействие от специалист в областта, който да им разясни какъв би бил справедливия размер на застрахователното обезщетение и да отстоява техните интереси пред застрахователя.