Обезщетенията за неимуществени вреди вследствие на причинено ПТП e доста деликатна тема. Когато става въпрос за здравето на хората е невъзможно да оценим в парична сума колко точно следва да бъде изплатено като обезщетение от Застрахователната компания. Това е така, тъй като животът и здравето нямат цена. Въпреки това в българското законодателство е записано, че неимуществените вреди се определят ,,по справедливост’’. Повече за това, можете да научите от нашата статия – Как се определя обезщетението за неимуществени вреди на пострадалите при ПТП.

Независимо от невъзможността да се определи справедлива сума като обезщетение за неимуществени вреди все пак Застрахователите и съдилищата трябва да го направят за всеки индивидуален случай. Като най-добър ориентир служи богатата съдебна практика на съдилищата, която с годините е установила и продължава да установява определени размери на присъжданите обезщетения в зависимост от конкретните телесни увреждания, които даден пострадал е получил вследствие на ПТП. Следва също така да се вземе предвид Постановление No.4/1968г. на Пленума на ВКС, което е основополагащо с оглед на това какви субективни критерии се изследват при преценяването на справедливия размер на обезщетението за всеки конкретен случай.

Защо е трудно да се договорите със Застрахователя за обезщетение самостоятелно

Поради липсата на конкретна методика за определянето на обезщетения, съдебната практика и горецитираното постановление служат за основен ориентир при плащането на парични суми за неимуществени вреди при ПТП. Трудно е за човек без специални познания в застрахователното право и обезщетенията за неимуществени вреди да определи и да защити претенцията си към Застрахователя, а също и да преговаря за максимална сума съобразно съдебната практика. Често Застрахователните компании определят дадено обезщетение първоначално, но са склонни значително да го завишат след като видят, че отсрещната страна има силни аргументи. Поради тази причина е добре да ангажирате адвокат по застрахователно право, тъй като по този начин със сигурност ще получите обезщетение в размер съобразен с практиката на съда.

Защо понякога е невъзможно да се постигне адекватно обезщетение по доброволен ред

За съжаление една част от Застрахователните Дружества в България следват стриктно модел за предлагане на минимални обезщетения по доброволен ред. Независимо от аргументите, независимо дали срещу тях имат опитен адвокат по застрахователно право те предлагат минимални обезщетения. В тези случаи единствения начин да се изплати нормално обезщетение е да се заведе граждански иск срещу застрахователя в съда.

Защо различни представители на адвокати се срещат с пострадалите веднага след ПТП и дори им се обаждат по телефона

За съжаление има доста адвокати, които се опитват да достигнат до пострадалите при ПТП на всяка цена в болници, спешна помощ и дори в домовете им. Много от тях получават и телефонните им номера от различни източници. Те се опитват да използват незнанието и първоначалния момент на стрес при пострадалите, като им дават невярна информация че процедурата трябва да започне бързо или ще се пропуснат определени срокове. Това обаче не е вярно. Най-важното за пострадалите при ПТП е да се почувстват по-добре, след което да пристъпят към търсенето на адвокат.

Не на последно място в тези случаи се предлагат изключително неизгодни условия, при които реално една доста солидна част от обезщетението накрая отива при адвокатите.

Не забравяйте, че изборът на юридическа помощ е въпрос на доверие между Вас и човекът срещу Вас. Вземането на решение кой да защитава правата Ви следва да направите в подобрено физическо и психическо състояние, а не прибързано. Не е необходимо да ангажирате адвокат веднага след инцидента, проучете внимателно вариантите и изберете най-подходящия за Вас. Правна кантора IES е на Ваше разположение да отговори на въпросите Ви по застрахователно право и претендирането на обезщетение за неимуществени вреди от Застрахователя.