Какви са лимитите на отговорност по застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите?

Всяка една застраховка има определен лимит, с който Застрахователното дружество ограничава отговорността си до конкретна парична сума. При всички застраховки, които не са задължителни по закон, този лимит се договоря между страните – Застрахован и Застраховател, като при имуществените застраховки договорената застрахователна сума не може да надхвърля действителната стойност на имуществото, което се застрахова, за да не се получи неоснователно обогатяване при пълна щета.

  • Има ли лимити на отговорност по задължителните застраховки

Както при всички други застраховки, при задължителните застраховки отговорността на Застрахователя също е до определен размер. За разлика обаче от доброволното застраховане, при някои задължителни застраховки минималните лимити на отговорност са определени в закона.

Така при най – разпространената застраховка, а именно ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите минималната застрахователна сума е както следва:

  • 10 420 000 лв. за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
  • 2 100 000 лв. за вреди на имущество за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица

С други думи, всяка застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите трябва да покрие всички действителни вреди до максимум тези суми, в зависимост от това дали са върху живота и здравето на пострадали хора или върху имуществото на увредени лица.

  • Възможно ли е да има ограничение на това правило

В края на 2018г. Парламентът въведе таван на обезщетенията, които могат да получат близките на загинал в ПТП до размер на 5 000 лв. Това ограничение важи единствено за лицата извън най-близкия кръг, а именно извън съпруг/а, лице живяло във вфактическо съжителство със загиналия, родители и деца. Въпреки въведеното ограничение съдебната практика е доста противоречива, като част от съдилищата приемат че въвеждането на такъв лимит противоречи на европейското законодателство и присъждат по-големи обезщетения. Повече информация за правото на обезщетение на лица извън най-близкия кръг можете да откриете тук.

Правна кантора IES е на Ваше разположение да отговори на всичките Ви въпроси, свързани с лимитите на отговорност както по застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите, така и по всеки друг застрахователен договор.