Всяка една застраховка има определен лимит, с който Застрахователното дружество ограничава отговорността си до конкретна парична сума. При всички застраховки, които не са задължителни по закон, този лимит се договоря между страните – Застрахован и Застраховател, като при имуществените застраховки договорената застрахователна сума не може да надхвърля действителната стойност на имуществото, което се застрахова, за да не се получи неоснователно обогатяване при пълна щета.

Има ли лимити на отговорност по задължителните застраховки Гражданска отговорност

Както при всички други застраховки, при задължителните застраховки отговорността на Застрахователя също е до определен размер. За разлика обаче от доброволното застраховане, при някои задължителни застраховки минималните лимити на отговорност са определени в закона.

Така при най – разпространената застраховка, а именно ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите минималната застрахователна сума е както следва:

  • 10 420 000 лв. за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
  • 2 100 000 лв. за вреди на имущество за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица

С други думи, всяка застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите трябва да покрие всички действителни вреди до максимум тези суми, в зависимост от това дали са върху живота и здравето на пострадали хора или върху имуществото на увредени лица.

Възможно ли е да има ограничение на това правило

В края на 2018г. Парламентът въведе таван на обезщетенията, които могат да получат близките на загинал в ПТП до размер на 5 000 лв. Това ограничение важи единствено за лицата извън най-близкия кръг, а именно извън съпруг/а, лице живяло във вфактическо съжителство със загиналия, родители и деца. Въпреки въведеното ограничение съдебната практика е доста противоречива, като част от съдилищата приемат че въвеждането на такъв лимит противоречи на европейското законодателство и присъждат по-големи обезщетения. Повече информация за правото на обезщетение на лица извън най-близкия кръг можете да откриете тук.

Правна кантора IES е на Ваше разположение да отговори на всичките Ви въпроси, свързани с лимитите на отговорност както по застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите, така и по всеки друг застрахователен договор.